این پروژه به بررسی گسترده فرهنگ ایران در قرن بیستم اختصاص دارد و در آن، فرهنگ معاصر ایران از خلال شخصیت‌ها، نهادها، روندها و جریان‌ها و با فنون مختلفی چون گفتگو، تاریخ شفاهی، گردآوری داده‌های اتنوگرافیک، فیلم، عکس، بررسی متون ادبی و ... بررسی و تحلیل خواهد شد. در این پروژه دراز مدت، هدف و رویکرد بین‌رشته‌ای حاکم بوده و تخصص‌های مختلف فرهنگی در کنار یکدیگر، بررسی و سپس به صورت تلفیقی تحلیل خواهند شد.
 
قرن بیستم که برای ما در دوره‌ای تقریبا صد ساله از مشروطه تا امروز انطباق داشته است،  ایران مدرن را با تمام ویژگی‌ها و فراز و فرود‌های فرهنگی‌اش می‌سازد. شروع دولت ملی، شکل گرفتن نهادهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، آموزشی، فرهنگی،  ورود فناوری‌های مدرن، ‌و به راه افتادن اندیشه‌ها و جریان‌های فکری گوناگون همه و همه به این دوره  باز می‌گردند؛ در همین دوره است که شاهد تبدیل پهنه‌ای تقریبا کاملا روستایی و عشایری به یک کشور تقریبا تماما شهری هستیم. از این رو، انسان شناسی و فرهنگ پروژه بزرگ و پیوستاری را تعریف کرده است که شامل  مطالعه‌ای گسترده بر شکل‌گیری فرآیندهای فرهنگی در این دوران صد ساله، از خلال همه رسانه¬ها (متون شفاهی و مکتوب، عکس، فیلم، نقشه و...) می‌شود. این پروژه که ابعاد بسیار وسیعی دارد، عمدتا فرهنگ مدرن ایران را از 11 ورودی یا مدخل اساسی بررسی می‌کند که عبارتند از: شخصیت‌ها، نهادها، فرآیندها، رویدادها، آثار، مکان، زمان، اشیاء، مفاهیم، اسناد و سایر.
 
برای آشنایی بیشتر با روش‌شناسی تاریخ فرهنگی ایران مدرن، فایل پیوست را مطالعه کنید.
 
Attachments:
Download this file (Iran Modern Culture- Methodology.pdf)Iran Modern Culture- Methodology.pdf[ ]601 kB